Administracja

Dyrekcja

 • Dyrektor Naczelny:  dr n. o zdr. Barbara Stawarz
 • p.o. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa: lek. med. Sylwia Zub-Sobczuk
 • Zastępca Dyrektora ds. Organizacji, Promocji i Rozliczeń Świadczeń Medycznych mgr inż. Rafał Kopacz
 • Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych mgr inż. Tomasz Niedźwiedź
 • Naczelna Pielęgniarka: mgr Krystyna Sereda

Komórki organizacyjne

 • Dział Informatyki, Teletechniki i Bezpieczeństwa Informacji,
 • Dział Techniczny i Aparatury Medycznej,
 • Dział Gospodarczy,
 • Dział Żywienia z Kuchnią Szpitalną,
 • Dział Personalny,
 • Dział Księgowości i Płac,
 • Dział Kontraktowania i Rozliczeń Świadczeń Medycznych,
 • Dział Zamówień Publicznych z Zaopatrzeniem,
 • Dział Kontrolingu, Planowania i Analiz  
 • Dział Organizacji, Umów i Promocji 
Dostępność