Administracja

Dyrekcja

 • Dyrektor naczelny:  Piotr Ciompa
 • Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa: Kamil Kuć
 • Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa: Renata Telega
 • Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-technicznych: Robert Wyskiel
 • Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych: Krzysztof Wawro
 • Zastępca Dyrektora ds. Organizacji Lecznictwa Otwartego i Rozwoju Szpitala: Tomasz Zaleszczyk

Komórki organizacyjne

 • Dział Administracyjno-Techniczny 
 • Dział Personalny: Kadry i Płace
 • Dział Księgowości
 • Dział Umów i Rozliczeń
 • Dział Zamówień Publicznych 
 • Dział Kontrolingu i Analiz Finansowych 
 • Dział Rozwoju, Promocji  i Komunikacji Społecznej