Kierownictwo oddziału

Kierownik oddziału: Krzysztof Popławski

Pielęgniarka oddziałowa: Renata Telega

Centralny Blok Operacyjny

Dane kontaktowe

Kierownik oddziału

tel. (16) 677 52 75

Lekarz anestezjolog

tel. (16) 677 52 73

Pielęgniarka oddziałowa

tel. (16) 677 52 92

Dyżurka piel. instrumentariuszek

tel. (16) 677 52 74 

Dyżurka piel. anestezjologicznych

tel. (16) 677 52 81

Informacje ogólne

Dostępność