Kierownictwo oddziału

Kierownik oddziału: Piotr Stabiszewski

Pielęgniarka oddziałowa: Danuta Wardęga

Oddział Chirurgii Naczyniowej

Dane kontaktowe

Kierownik oddziału

tel. (16) 677 51 68

Gabinet lekarski

tel. (16) 677 51 64

Sekretariat

tel. (16) 677 51 59 

email: 

Dyżurka pielęgniarek

tel. (16) 677 51 68

Pielęgniarka oddziałowa

tel. (16) 677 55 35

Informacje ogólne

Oddział Chirurgii Naczyniowej istnieje od 2013 roku. Obejmuje oddział szpitalny z 16 łóżkami dla chorych, oraz Blok Operacyjny z Pracownią Angiografii i salą pooperacyjną wyposażoną w 4 stanowiska intensywnego nadzoru. Oddział dysponuje samodzielną pracownią ultrasonografii , oraz posiada możliwość diagnostyki tomograficznej i rezonansu magnetycznego dzięki współpracy z Zakładem Radiologii. Jednostka pełni całodobowy dyżur, w ramach którego wykonywane są zabiegi ratujące zdrowie i życie, oraz przeprowadzane są konsultacje lekarskie.

W oddziale wykonywany jest szeroki zakres zabiegów:

  1. Klasyczne zabiegi chirurgiczne – leczenia tętniaków aorty brzusznej, udrożnienia tętnic kończyn dolnych, tętnic szyjnych; implantacji pomostów naczyniowych z naczyń własnych i protez naczyniowych
  2. Zabiegi wewnątrznaczyniowe z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu – leczenie tętniaków aorty brzusznej (implantacja stentgraftów z wykorzystaniem tzw. metody przezskórnej), zabiegi mechanicznej wewnątrznaczyniowej trombektomii, aterektomii , wewnątrznaczyniowej ultarsonografii, celowanej trombolizy, pełne spektrum plastyki balonowej i implantacji stentów do naczyń, w tym leczenia tętnic szyjnych
  3. Zabiegi hybrydowe łączące techniki chirurgii klasycznej i wewnątrznaczyniowej.
  4. Pełen zakres zabiegów dostępu do dializ (przetoki, cewniki dializacyjne), w tym unikatowy w Polsce zabieg implantacji protezy HeRO.
  5. Klasyczne leczenie żylaków kończyn dolnych
Dostępność