HISTORIA SZPITALA

9.VII.1902 r. Sejm na wniosek Komitetu Szpitalnego i Magistratu w Przemyślu podjął uchwałę o budowie w Przemyślu Szpitala na 200 łóżek przy ul. Buszkowickiej (obecnie Rogozińskiego). Budowę rozpoczęto w roku 1904 pod nadzorem dyrektora Szpitala dr J. Madejskiego i oddano do użytku 2.I.1906 r. z wmurowaniem pamiątkowej tablicy w budynku administracyjnym.

W skład kompleksu szpitalnego wchodziły:

 • piętrowy budynek administracyjny,
 • dwa dwupiętrowe budynki dla chorych,
 • parterowy budynek dla chorych zakaźnych,
 • kaplica,
 • prosektorium,
 • zabudowania gospodarcze.

Organizacyjnie Szpital posiadał 7 oddziałów:

 • chirurgiczny,
 • wewnętrzny,
 • położniczo – ginekologiczny,
 • skórno – weneryczny,
 • oczny,
 • otolaryngologiczny,
 • zakaźny (ostry zakaźny – gruźlica).

Ze względu na rozwój chorób zakaźnych roku 1930 wybudowano nowy pawilon zakaźny na 50 łóżek. W 1949r. powstał oddział ginekologiczno – położniczy na 90 łóżek przy ul. Wodnej w Przemyślu z ordynatorem dr Stefanem Kaczorem i funkcjonował tam do roku 1975.

Od roku 1959 Szpital rozszerza działalność w obiektach dzierżawionych od Wojska przy ul. Słowackiego.

Powstają oddziały:

 • urologiczny z ordynatorem dr J. Żaczkiem,
 • ortopedyczny z ordynatorem dr L. Birnem,
 • neurologiczny z ordynatorem dr Z. Kleinem,
 • reumatologiczny,
 • chirurgii dziecięcej.

Wskutek pożaru budynku przy ul. Wodnej oddział ginekologiczno – położniczy zostaje przeniesiony w roku 1975 do budynku przy ul. Słowackiego.

W latach 1986-1992 adaptowano budynek byłego Zakładu Karnego przy ul. Wysockiego na potrzeby Szpitala i oddano do użytku następujące oddziały:

 • oddział wewnętrzny III,
 • oddział reumatologiczny przeniesiony ze Słowackiego,
 • oddział neurologiczny przeniesiony ze Słowackiego.

5.XI.1976r. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej podjął decyzję o budowie Szpitala Wojewódzkiego na 650 łóżek i włączył do ważniejszych centralnych inwestycji służby zdrowia.

Szpital Wojewódzki w Przemyślu został zlokalizowany w rejonie ulicy Chrobrego (obecnie Monte Cassino) na obszarze 14,30ha stanowiącym własność Skarbu Państwa.

W skład Szpitala Wojewódzkiego wchodzi kompleks budynków i obiektów wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, drogami i placami oraz zielenią izolacyjną i ozdobną. Teren jest wygrodzony, a od strony północnej posiada dogodne powiązanie komunikacyjne poprzez wiadukt z ul. Krakowską – trasą szybkiego ruchu w kierunku centrum i Jarosławia.

W skład kompleksu obiektów szpitalnych wchodzą budynki w formie pawilonów i łączników, w których w sumie hospitalizuje się 686 pacjentów. Łączna powierzchnia użytkowa obiektów szpitalnych wynosi 52.395,8m2. Szpital posiada własne ujęcie wody, zaplecze warsztatowe i kotłownię gazowo – olejową.

Dostępność