Kierownictwo oddziału

Kierownik oddziału: Anna Wojnarowicz

Pielęgniarka oddziałowa: Edyta Korecka

Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Patologii Noworodka

Dane kontaktowe

Kierownik oddziału

tel. (16) 677 54 09

Gabinet lekarski

tel. (16) 677 54 10

Dyżurka pielęgniarek

tel. (16) 677 54 30

Pielęgniarka oddziałowa

tel. (16) 677 53 64

Informacje ogólne

Oddział dysponuje miejscami dla noworodków zdrowych w systemie matka z dzieckiem w salach 1- lub maksymalnie 2-osobowych.

Dysponuje stanowiskami intensywnej terapii wyposażonymi w nowoczesny sprzęt:

  • respiratory i aparaty do nieinwazyjnego wspomagania oddechu
  • nowoczesne inkubatory
  • systemy monitorujące podstawowe czynności życiowe

Zadania:

  • sprawowanie opieki nad noworodkiem po urodzeniu, w tym czuwanie nad prawidłowym przebiegiem okresu adaptacyjnego zdrowego noworodka oraz uczestnictwo w budowaniu prawidłowej więzi macierzyńskiej między matką i dzieckiem
  • diagnozowanie i leczenie noworodków z ciąż patologicznych oraz noworodków wykazujących objawy schorzeń i wad wrodzonych
  • udzielanie konsultacji z zakresu reprezentowanej specjalności dla pacjentów innych oddziałów i pacjentów kierowanych z innych podmiotów, z którymi szpital zwarł umowy
Dostępność