Poznaj Twoje obowiązki, zapytaj Personelu, jeśli coś nie jest zrozumiałe

  1. Po przyjęciu do Oddziału – jesteś jako Pacjent zobowiązany do wykonywania zaleceń wydanych przez lekarza prowadzącego Twoje leczenie.
  2. Podczas pobytu w Oddziale – jesteś zobowiązany do przestrzegania tutejszych przepisów.
  3. W przypadku konieczności opuszczenia Oddziału, każdorazowo poinformuj personel medyczny o tym fakcie.
  4. Ze względów sanitarno-epidemiologicznych jako Pacjent nie możesz opuszczać budynku szpitalnego.
  5. Jesteś zobowiązany do przestrzegania ciszy nocnej na terenie Szpitala, która obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 6.00.
  6. Nie możesz swoim zachowaniem naruszać spokoju i praw innych Pacjentów.
  7. Jesteś zobowiązany dbać o mienie szpitalne i zachowywać czystość.
  8. Na terenie Szpitala nie możesz palić tytoniu, e-papierosów, spożywać alkoholu i tym podobnych substancji.
Dostępność