Kierownictwo oddziału

Kierownik oddziału: Maciej Wojnarowicz​

Pielęgniarka oddziałowa: Łucja Zwolińska

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Dane kontaktowe

Kierownik oddziału

tel. (16) 677 51 95

Gabinet lekarski

tel. (16) 677 51 96

Email

oiom@wszp.pl

Sala OIOM

tel. (16) 677 51 42

Pielęgniarka oddziałowa

tel. (16) 677 51 43

Informacje ogólne

Oddział Anestezjologii I Intensywnej Terapii koncentruje się na całodobowym zabezpieczaniu działalności leczniczej Szpitala, głównie poprzez prowadzenie znieczuleń do operacji, zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych, nadzoru pooperacyjnego włącznie z leczeniem przeciwbólowym oraz leczeniem chorych wymagających intensywnej terapii. Zespół specjalistów udziela konsultacji anestezjologicznych we wszystkich jednostkach Szpitala oraz nadzoruje zaawansowane zabiegi reanimacyjne.

Oddział dysponuje aparaturą umożliwiającą prowadzenie wentylacji inwazyjnej i nieiwazyjnej w tym wspomagania wentylacji wysokim przepływem. Ma możliwość wielokierunkowego nieinwazyjnego i inwazyjnego monitorowania hemodynamicznego. Posiada aparaty terapii nerkozastępczej ostrej i ciągłej z pełnym zakresem wykonywanych procedur ze szczególnym uwzględnieniem zabiegów hemodiafiltracji cytrynianowej oraz aktywnej eliminacji cytokin i endotoksyn bakteryjnych.

Dostępność