Kierownictwo oddziału

Kierownik oddziału: Marek Zasadny

Pielęgniarka oddziałowa: Jolanta Dąbek

Oddział Pulmonologiczny

Dane kontaktowe

Kierownik oddziału

tel. (16) 677 51 80

Gabinet lekarski

tel. (16) 677 51 81

Sekretariat

tel. (16) 677 51 83

email: pulmonologia@wszp.pl

Dyżurka pielęgniarek

tel. (16) 677 51 86

Pielęgniarka oddziałowa

tel. (16) 677 51 82

Informacje ogólne

Zadania Oddziału Pulmonologicznego:

 • Diagnostyka zmian nowotworowych płuc
 • Diagnostyka i leczenie chorób obturacyjnych płuc,
 • Diagnostyka i leczenie astmy oskrzelowej,
 • Diagnostyka i leczenie zatorowości tt płuc,
 • Diagnostyka i leczenie chorób śródmiaższowych płuc,
 • Diagnostyka i leczenie schorzeń opłucnej,
 • Nieinwazyjna wentylacja mechaniczna u chorych z niewydolnością oddechową
 • Kwalifikacja do domowego leczenia tlenem,
 • Bronchofiberoskopia:

           – pobieranie materiałów na badania histopatologiczne i cytologiczne

           – bronchoaspiracje drzewa oskrzelowego ( posiewy ogolne i BK )

           – usuwanie ciał obcych z dróg oddechowych

 • Badania spirometryczne
 • Spirometryczna próba rozkurczowa,
 • Usg jamy opłucnej,
 • Nakłucia diagnostyczne i odbarczające jamy opłucnej,
 • Aerozoloterapia,
 • Kinezyterapia oddechowa,
 • Konsultacje specjalistyczne z zakresu pulmonologii pacjentom innych oddziałów szpitala oraz jednostkom mającym podpisane stosowane umowy ze szpitalem na śwaiadczenie usług w powyższym zakresie,
Dostępność