Kierownictwo oddziału

Kierownik oddziału: Danuta Malcher-Bober

Pielęgniarka oddziałowa: 

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny

Dane kontaktowe

Kierownik oddziału

tel. 

Gabinet lekarski

tel.

Sekretariat

tel. 16 670 61 07

email: 

Dyżurka pielęgniarek

tel.

Pielęgniarka oddziałowa

tel. 

Informacje ogólne

Oddział mieści  jest w odrębnym budynku na terenie Szpitala, zgodnie  z wymogami ustawy.

Oddział dysponuje  29 łóżkami w salach  jedno i dwu osobowych z własnymi węzłami sanitarnymi.

W oddziale zatrudnione jest 5 pięciu lekarzy oraz 14 pielęgniarek.

 

Oddział korzysta ze wszelkich możliwości diagnostycznych dostępnych w Dziale Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala (m.in.badań wirusologicznych, bakteriologicznych, mykologicznych, markerów WZW wraz z wykryciem materiału genetycznego metodą PCR, diagnostyki chorób odzwierzęcych: toksoplazmozy, toksokarozy, boleriozy i in.). W razie potrzeby uzupełniamy diagnostykę badaniami wykonywanymi w innych ośrodkach medycznych.

Oddział dysponuje sprzętem  niezbędnym do diagnostyki i leczenia pacjentów.

W Oddziale hospitalizowane są dzieci w wieku od noworodkowego do 18 roku życia oraz dorośli.

Pacjenci są objęci fachową opieką lekarzy i pielęgniarek specjalizujących się w dziedzinie chorób zakaźnych.

Oddział świadczy usługi medyczne w zakresie:

– diagnostyka i leczenie chorób zakaźnych (bakteryjnych, wirusowych, pasożytniczych, odzwierzęcych):

– diagnostyka i leczenie zapaleń wątroby w tym leczenie przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby w ramach programów lekowych oraz innych chorób wątroby w tym autoimmunologicznych, metabolicznych i toksycznych;

– diagnostyka i leczenie ostrych i przewlekających się biegunek;

– diagnostyka i leczenie chorób przenoszonych przez kleszcze, komary i inne wektrory;

– diagnostyka i leczenie neuroinfekcji;

– diagnostyka i leczenie stanów gorączkowych niejasnego pochodzenia, gorączki po powrocie z tropiku, chorób bakteryjnych i wirusowych, zakażeń „atypowych”.

 

Przy oddziale znajduje się Poradnia Chorób Zakaźnych ,która obejmuje swoim nadzorem pacjentów po leczeniu szpitalnym ,jak i również tych ,którzy nie wymagają hospitalizacji. Poradnia posiada punkt szczepień . Zachęca do szczepień  ochronnych,oraz promuję  przez propagowanie korzystnych dla zdrowia zachowań profilaktykę chorób zakaźnych.

Dostępność