Najważniejsze dane kontaktowe


Rejestracja telefoniczna

( CALL CENTER )

czynna od 7.00 do 17.00

tel. 16 736 05 00

Rejestracje osobiste:

czynne od 6.45 do 18.00

tel. 16 736 05 00Poradnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej   (dla dzieci i dorosłych )

  1. Zgłaszanie wizyt domowych dla dorosłych w godz. 7.00 do 9.00

 tel.  16 675 11 37

2.Zgłaszanie wizyt domowych dla dzieci w godz. 7.30 do 9.00

 tel. 16 736 05 15Pielęgniarki środowiskowe

Zgłaszanie wizyt domowych (osobiście lub telefonicznie)

od 7.00 do 8.00 oraz od 12.00 do 13.00

nr tel. 16 736 05 64​Gabinet zabiegowy

  tel. 16 736 05 22Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu ul . Siemieńskiego 7

Czynna od 7.00 do 14.30  

tel. 16 624 25 40

Poradnie w Centrum Leczenia Ambulatoryjnego nr 2 - ul. Sportowa

Poradnia Chirurgiczna

Poradnia Urazowo-Ortopedyczna dla Dorosłych

Poradnia Neurologiczna

Poradnia Okulistyczna

Poradnia Laryngologiczna

Poradnia Urologiczna

Poradnia Dermatologiczna

Poradnia Medycyny Pracy

Poradnia Stomatologiczna

Nie wymaga skierowania

Poradnia Chorób Płuc z Pracownią Spirometrii

Poradnia Logopedyczna

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

Nie wymaga skierowania

Poradnia Reumatologiczna

Poradnia Endokrynologiczna

Poradnia Diabetologiczna

Poradnia Kardiologiczna

Kierownictwo

Kierownik Przychodni : 

Wiesław Morawski

tel. 16 736 05 15​​Pielęgniarka Koordynująca :

Katarzyna Turopolska-Baran

tel . 16 736 05 43

Kierownik ds. Administracyjno-Gospodarczych:

Lucyna Kądziołka 

tel. 16 736 05 55

Dostępność