Kierownictwo pracowni

Kierownik oddziału: Magdalena Mac-Sus

 

Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi

Dane kontaktowe

Kierownik 

tel. (16) 677 53 10

Pracownia

tel. (16) 677 53 12

Bank krwi

tel. (16) 677 53 11

 

Adres mailowy  – Kierownik

mmac-sus@wszp.pl

Adres mailowy  – Pracownia

serologia.przemysl@gmail.com

Informacje ogólne

Do zadań Pracowni Serologii Transfuzjologicznej należy wykonanie badań:

 1. grupa krwi  ABO i RhD oraz przeglądowe badanie na obecność  przeciwciał odpornościowych do antygenów krwinek czerwonych – badanie pojedyncze,
 2. grupa krwi ABO i RhD oraz przeglądowe badanie na obecność  przeciwciał odpornościowych do antygenów krwinek czerwonych – badanie  podwójne do potwierdzenia grupy krwi,
 3. próba zgodności serologicznej między biorcą i dawcami.
 4. badania w kierunku konfliktu serologicznego między matką a noworodkiem,
 5. badanie kwalifikujące do podania immunoglobuliny anty-RhD w ramach profilaktyki konfliktu serologicznego RhD,
 6. BTA ( Bezpośredni Test Antyglobulinowy),
 7. Oznaczenie fenotypu w układzie Rh i Kell,
 8. wypisywane ” Identyfikacyjnej karty grupy krwi” – KREWKART.

Do zadań Banku Krwi należy:

 1. składanie zamówień na krew i jej składniki w Ekspedycji RCKiK Rzeszów,
 2. odbiór, przechowywanie i wydawanie krwi i jej składników na oddziały szpitala,
 3. nadzór nad urządzeniami do przechowywania krwi i jej składników oraz sprzętu do rozmrażania osocza świeżo mrożonego,
 4. prowadzenie dokumentacji dotyczącej przychodów i rozchodów krwi i jej składników,
 5. sporządzanie sprawozdań dotyczących zużycia krwi i jej składników.

W Pracowni zatrudnieni są diagności laboratoryjni z aktualnymi prawami do wykonania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej. Pracownicy regularnie uczestniczą w szkoleniach wewnętrznych oraz zewnętrznych, co przyczynia się do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz wpływa na jakość wykonywanych badań. 

Pracownia wyposażona jest w najnowocześniejszy analizator IH-500 firmy BioRad. Aparat pracuje w oparciu o metodę mikrokolumnową w żelu, która jest metodą dokładniejszą i czulszą od metody manualnej. Automatyzacja zmniejsza ryzyko wystąpienia błędu ludzkiego, podwyższa jakość i bezpieczeństwo badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej.

Zapewniamy całodobowe świadczenia dla pacjentów szpitalnych oraz wykonujemy badania dla pacjentów odpłatnie. Pracownia Serologii Transfuzjologicznej oferuje pacjentom, którzy posiadają podwójnie oznaczoną grupę krwi odpłatne wypisanie “Identyfikacyjnej karty grupy krwi”, potocznie zwanej KREWKARTĄ. Posiadanie takiej karty jest szczególnie ważne w skrajnych sytuacjach, gdy o  przeżyciu decydują minuty i dzięki, której można otrzymać krew ratującą życie. Każdy pobyt w szpitalu wiąże się z koniecznością oznaczenia grupy krwi, a posiadając taką krewkartę nie będzie już takiej potrzeby, a leczenie będzie natychmiastowe.

Pobieranie materiału do badań u osób ambulatoryjnych znajduje się w Bloku B  piętro I w Punkcie Pobrań przy Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologii od poniedziałku do soboty w godzinach od 07:15 do 10:15.

Cennik badań jest dostępny na stronie internetowej naszej placówki pod linkiem : Kliknij tutaj

Dostępność