Punkty pobrań materiałów do badań

Punkt Pobrań Materiałów do Badań nr 1 ZDLiM

Adres:
ul. Monte Cassino 18
37-700 Przemyśl
Telefon: +48 16 677 52 64

Praca w Punkcie Pobierania Materiałów do Badań nr 1 ZDLiM odbywa się od poniedziałku do soboty w godzinach 7.00 – 19.00:

> Pobieranie i przyjmowanie materiałów biologicznych do badań laboratoryjnych od pacjentów ambulatoryjnych odbywa się od poniedziałku do soboty w godzinach: 7.15 – 10.15;

> Wydawanie wyników badań wykonanych pacjentom odpłatnie lub na podstawie zawartych umów odbywa się od poniedziałku do soboty w godzinach: 14.00 – 19.00;

> Wydawanie wyników badań wykonanych na zlecenia lekarzy z poradni Centrum Leczenia Ambulatoryjnego nr 1 odbywa się od poniedziałku do soboty w godzinach: 7.00 – 19.00. ( wyniki te są odbierane z ZDLiM przez upoważniony personel Centrum Leczenia Ambulatoryjnego nr 1 ).

Punkt Pobrań Materiałów do Badań nr 3 ZDLiM


Adres:
ul. Sportowa 6
37-700 Przemyśl
Telefony:
> Centrala telefoniczna Centrum Leczenia Ambulatoryjnego nr 2: +48 16 678 33 26

> Punkt Pobrań Materiałów do Badań nr 3 ZDLiM: +48 536 130 137 Praca w Punkcie Pobierania Materiałów do Badań nr 3 ZDLiM odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 6.45 – 15.30:

> Pobieranie i przyjmowanie materiałów biologicznych do badań laboratoryjnych od pacjentów odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 – 11.00;

> Wydawanie wyników badań wykonanych pacjentom odpłatnie lub na podstawie zawartych umów odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach: 12.00–14.30;

> Wydawanie wyników badań wykonanych na zlecenia lekarzy z Poradni Medycyny Pracy, z poradni specjalistycznych i POZ Centrum Leczenia Ambulatoryjnego nr 2 odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00– 14.30. ( wyniki te są odbierane z Punktu Pobrań Materiałów do Badań nr 3 ZDLiM przez upoważniony personel Centrum Leczenia Ambulatoryjnego nr 2 ).

Punkt Pobrań Materiałów do Badań nr 4 ZDLiM

Adres:
ul. Świętego Jana Nepomucena 32 (MAPA PONIŻEJ)
37-700 Przemyśl
Telefon: +48 536 130 133

Praca w Punkcie Pobierania Materiałów do Badań nr 4 ZDLiM odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 14.35:

> Pobieranie i przyjmowanie materiałów biologicznych do badań laboratoryjnych od pacjentów odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 – 11.00;

> Wydawanie wyników badań wykonanych pacjentom odpłatnie odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach: 10.00 – 14.30,

> Wydawanie wyników badań wykonanych na zlecenia lekarzy z poradni specjalistycznych i POZ oraz na podstawie zawartych przez NZOZ „Optima” umów odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00– 14.30. ( wyniki te są odbierane przez pacjentów indywidualnie lub przez upoważniony personel NZOZ „Optima”).

Dostępność