Recepta przez mail

Formularz do wystawienia recepty

  Przedłuż receptę przez:

  1. Podkarpacki System Informacji Medycznej link: https://psim.podkarpackie.pl/strona-glowna

  2. e-mail 

  Wojewódzki Szpital w Przemyślu ze względu na aktualną sytuację epidemiczną uruchomił specjalnie dedykowane skrzynki mailowe. Można przez wypełnienie formularza składać wnioski o wypisanie recepty na leki przewlekle stosowane.

  Zasady korzystania z formularza zamawiania e-recept online przez Pacjentów POZ

  1. Formularz zamawiania e-recept online (znajdujący się obok) umożliwia Pacjentom Przychodni POZ złożenia zamówienia na leki niezbędne do kontynuacji leczenia bez dokonania osobistego badania
  2. Jeśli leki z powyższych grup stosowane są przewlekle, wymagana jest pisemna informacja od lekarza specjalisty.
  3. Leki mogą zostać wypisane wyłącznie osobom ubezpieczonym, w oparciu o weryfikację w systemie EWUŚ. 
  4. Do korzystania z formularza zamawiania recept online uprawnieni są wyłącznie Pacjenci Przychodni POZ przy ul. Sportowa 6 w Przemyślu i Przychodni POZ przy u Siemieńskiego 7 w Jarosławiu zadeklarowani do lekarza POZ. 
  5. Aby skorzystać z formularza zamawiania recept online, Pacjent zobowiązany jest do wypełnienia formularza zamówienia, w którym wprowadzi dane niezbędne do wystawienia e-recepty przez lekarza (tj. PESEL, dokładna nazwa leku przepisana z opakowania, dawka leku (w miligramach), wielkość opakowania, liczba opakowań, dawkowanie). 
  6. Pacjent składający zamówienie online przyjmuje do wiadomości, że w celu wystawienia e-recepty, lekarz lub pielęgniarka będą dokonywać weryfikacji podanych przez Pacjenta danych z informacjami zawartymi w dokumentacji medycznej Pacjenta utworzonej w Przychodniach W odpowiedzi Pacjent otrzyma na adres e-mail/kontakt telefoniczny/SMS, który podał wypełniając formularz zamówienia, czterocyfrowy KOD umożliwiający realizację recepty w połączeniu z numerem PESEL Pacjenta w dowolnej aptece na terenie Polski.
  7.  Przed wysłaniem formularza zamówienia, Pacjent zobowiązany jest do akceptacji powyższych zasad.
  Dostępność