Kierownictwo oddziału

p.o Kierownika oddziału: Dariusz Paszkiewicz

Pielęgniarka oddziałowa: Katarzyna Podolak 

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

Dane kontaktowe

Kierownik oddziału

tel. (16) 677 57 34

Gabinet lekarski

tel. (16) 677 57 36

Dyżurka pielęgniarek

tel. (16) 677 57 35

Sekretariat

tel. (16) 677 57 38

email: rehabilitacjakardiologiczna@wszp.pl

Pielęgniarka oddziałowa

tel. (16) 677 57 33

Informacje ogólne

Rehabilitacja kardiologiczna zapewnia kompleksową opiekę nad pacjentem prowadzoną przez zespół złożony z: kardiologa, pielęgniarki, fizjoterapeuty, psychologa i dietetyka.

Przyjęcie do Oddziału odbywa się maks. 56 dni po wypisie z Oddziału leczącego ostrą fazę schorzenia. Świadczenia (wg NFZ) przysługują chorym z następującymi rozpoznaniami: 

  •  Niewydolność serca zastoinowa
  •  Niewydolność serca lewokomorowa
  •  Niewydolność serca, nie określona
  •  Obecność pomostów naczyniowych aortalnowieńcowych omijających (bypass),
  •  Obecność protez zastawek serca,
  •  Obecność wszczepów i przeszczepów związanych z angioplastyką wieńcową.

 W trakcie pobytu prowadzona jest kinezyterapia (leczenie ruchem, gimnastyka lecznicza) oraz fizykoterapia w Pracowni Fizykoterapii będącej częścią Oddziału (laseroterapia, terapia ultradźwiękami, światłolecznictwo- lampa sollux, lampa Bio, elektroterapia, krioterapia)

 

Oddział dysponuje własnym zapleczem diagnostycznym. Wykonujemy: testy wysiłkowe, badania echokardiograficzne, monitorowanie 24h EKG met. Holtera, monitorowanie 24h RR met. Holtera

Dostępność