Kierownictwo oddziału

Kierownik oddziału: 

Pielęgniarka oddziałowa: Katarzyna Podolak 

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

Dane kontaktowe

Kierownik oddziału

tel. (16) 677 57 34

Gabinet lekarski

tel. (16) 677 57 36

Sekretariat

tel. (16) 677 57 38

email: rehabilitacjakardiologiczna@wszp.pl

Dyżurka pielęgniarek

tel. (16) 677 57 35

Pielęgniarka oddziałowa

tel. (16) 677 57 33

Informacje ogólne

Rehabilitacja kardiologiczna zapewnia kompleksową opiekę nad pacjentem prowadzoną przez zespół złożony z: kardiologa, pielęgniarki, fizjoterapeuty, psychologa i dietetyka.

Przyjęcie do Oddziału odbywa się maks. 56 dni po wypisie z Oddziału leczącego ostrą fazę schorzenia. Świadczenia (wg NFZ) przysługują chorym z następującymi rozpoznaniami: 

  •  Niewydolność serca zastoinowa
  •  Niewydolność serca lewokomorowa
  •  Niewydolność serca, nie określona
  •  Obecność pomostów naczyniowych aortalnowieńcowych omijających (bypass),
  •  Obecność protez zastawek serca,
  •  Obecność wszczepów i przeszczepów związanych z angioplastyką wieńcową.

 W trakcie pobytu prowadzona jest kinezyterapia (leczenie ruchem, gimnastyka lecznicza) oraz fizykoterapia w Pracowni Fizykoterapii będącej częścią Oddziału (laseroterapia, terapia ultradźwiękami, światłolecznictwo- lampa sollux, lampa Bio, elektroterapia, krioterapia)

 

Oddział dysponuje własnym zapleczem diagnostycznym. Wykonujemy: testy wysiłkowe, badania echokardiograficzne, monitorowanie 24h EKG met. Holtera, monitorowanie 24h RR met. Holtera