POLITYKA ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW

    Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Zgłaszania Naruszeń Prawa i Ochrony Sygnalistów w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

    Dostępność