Kierownictwo zakładu

Kierownik oddziału: Wojciech Pydziński

ul. Monte Cassino

Zakład czynny całodobowo

Kierownik

tel. (16) 677 54 75

Sekretariat

tel. (16) 677 54 71 

Informacje ogólne

Zakład Patomorfologii z Pracownią Histopatologii i Cytologii świadczy usługi w zakresie badań dotyczących oceny mikroskopowej:

  • wycinków tkankowych
  • biopsji cienkoigłowej
  • materiału śródoperacyjnego
  • cytologii ginekologicznej
  • cytologii płynów z jam ciała
  • cytologii moczu

W Zakładzie działają: 

  • Pracownia Histopatologiczna
  • Pracownia Cytologiczna
  • Pracownia Immunohistochemiczna
Dostępność