Zakład Rehabilitacji

Zakres działań zakładu w poszczególnych lokalizacjach

ul. Monte Cassino 18

Świadczy usługi dla pacjentów:

 • hospitalizowanych w Szpitalu w godzinach od 9:00 do 12:00
 • ambulatoryjnych na podstawie skierowania – dni robocze w godzinach od 7:00 do 9:00 i od 12:00 do 18:00 
 • kinezyterapii (ćwiczenia),
 • mechanoterapii (ultradźwięki, fonoforeza),
 • światłolecznictwa (laser, naświetlanie podczerwone, ultrafioletowe),
 • hydroterapii,
 • fizykoterapii (zabiegi z użyciem prądów),pole elektromagnetyczne (diatermia, terapuls),
 • pole magnetyczne (magnetronik),
 • masaż ręczny i mechaniczny.

ul. Sportowa 6

Świadczy usługi dla pacjentów:

 • ambulatoryjnych na podstawie skierowania – dni robocze w godzinach od 7:30 do 18:00 
 • kinezyterapii (ćwiczenia),
 • mechanoterapii (ultradźwięki, fonoforeza),
 • światłolecznictwa (laser, naświetlanie podczerwone, ultrafioletowe),
 • fizykoterapii (zabiegi z użyciem prądów),pole elektromagnetyczne (diatermia, terapuls),
 • pole magnetyczne (magnetronik),
 • masaż ręczny i mechaniczny.

Dodatkowe informacje

Świadczenie usług z zakresu rehabilitacji w warunkach domowych pacjenta: 

Zespół Rehabilitacji Domowej: 7.00 – 14.25

Zakład Patomorfologii z Pracownią Histopatologii i Cytologii

Sekretariat

tel. (16) 677 54 71

E-mail

patomorfologia@wszp.pl

Kierownik zakładu

Wojciech Pydziński

tel. (16) 677 54 75

Zakres działań zakładu w poszczególnych lokalizacjach

Świadczy usługi dla pacjentów:

 • hospitalizowanych w Szpitalu 
 • ambulatoryjnych na podstawie skierowania

W dni robocze w godzinach od 7:25 do 15:00

ul. Monte Cassino 18

Zakład Patomorfologii świadczy usługi w zakresie badań dotyczących oceny mikroskopowej:

 • wycinków tkankowych
 • biopsji cienkoigłowej
 • materiału śródoperacyjnego
 • cytologii ginekologicznej
 • cytologii płynów z jam ciała
 • cytologii moczu

W Zakładzie działają: 

 • Pracownia Histopatologiczna
 • Pracownia Cytologiczna
 • Pracownia Immunohistochemiczna

ul. Sportowa 6

Wszystkie usługi świadczone przez Zakład Patomorfologii są realizowane w pracowniach przyszpitalnych na ul. Monte Cassino 18

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej

Recepcja

tel. (16) 677 52 64

E-mail

laboratorium@wszp.pl

jpydzinska@wszp.pl

Kierownik zakładu

Joanna Pydzińska

tel. (16) 677 52 60

Pokój administracyjny

tel. (16) 677 52 68

Zakres działań zakładu w poszczególnych lokalizacjach

Zakład świadczy usługi dla pacjentów:

 • hospitalizowanych w Szpitalu,
 • pacjentów ambulatoryjnych ze skierowaniem od lekarza i bez (badania płatne – >> Cennik <<) – od poniedziałku do soboty godzinach od 7:15 do 10:15.

W celu ułatwienia pacjentom ambulatoryjnym korzystania ze świadczeń ZDLiM, punkty pobrania materiału do badań funkcjonują również przy ul. Sportowej 2 oraz ul. św. Jana Nepomucena 32.

Punkt Pobrań nr 1
ul. Monte Cassino 18

Telefon: +48 16 677 52 64 

Praca w Punkcie Pobierania Materiałów do Badań nr 1 ZDLiM odbywa się od poniedziałku do soboty w godzinach 7.00 19.00

Realizowane zadania:

 • pobieranie i przyjmowanie materiałów biologicznych do badań laboratoryjnych od pacjentów ambulatoryjnych odbywa się od poniedziałku do soboty w godzinach: 7.15 10.15;
 • wydawanie wyników badań wykonanych pacjentom odpłatnie lub na podstawie zawartych umów odbywa się od poniedziałku do soboty w godzinach: 14.00 – 19.00;
 • wydawanie wyników badań wykonanych na zlecenia lekarzy z poradni Centrum Leczenia Ambulatoryjnego nr 1 odbywa się od poniedziałku do soboty w godzinach: 7.00 – 19.00.

( wyniki te są odbierane z ZDLiM przez upoważniony personel Centrum Leczenia Ambulatoryjnego nr 1 ).

Punkt Pobrań nr 3
ul. Sportowa 6

Telefon (centrala): +48 16 678 33 26

Punkt Pobrań Materiałów do Badań nr 3 ZDLiM: +48 536 130 137

Praca w Punkcie Pobierania Materiałów do Badań nr 3 ZDLiM odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 6.45 – 15.30

Realizowane zadania:

 • pobieranie i przyjmowanie materiałów biologicznych do badań laboratoryjnych od pacjentów odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 – 11.00;
 • wydawanie wyników badań wykonanych pacjentom odpłatnie lub na podstawie zawartych umów odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach: 12.00–14.30;
 • wydawanie wyników badań wykonanych na zlecenia lekarzy z Poradni Medycyny Pracy, z poradni specjalistycznych i POZ Centrum Leczenia Ambulatoryjnego nr 2 odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00– 14.30.

( wyniki te są odbierane z Punktu Pobrań Materiałów do Badań nr 3 ZDLiM przez upoważniony personel Centrum Leczenia Ambulatoryjnego nr 2 ).

Punkt Pobrań nr 4
ul. Świętego Jana Nepomucena 32

Telefon: +48 536 130 133

Praca w Punkcie Pobierania Materiałów do Badań nr 4 ZDLiM odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 14.35

Realizowane zadania:

 • pobieranie i przyjmowanie materiałów biologicznych do badań laboratoryjnych     od pacjentów odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 – 11.00;
 • wydawanie wyników badań wykonanych pacjentom odpłatnie odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach: 10.00 – 14.30,
 • wydawanie wyników badań wykonanych na zlecenia lekarzy z poradni specjalistycznych i POZ oraz na podstawie zawartych przez NZOZ „Optima” umów odbywa się                                  od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00– 14.30.

( wyniki te są odbierane przez pacjentów indywidualnie lub przez upoważniony personel NZOZ „Optima”).

Dodatkowe informacje

Pracownie działające w ramach zakładu: 

 • Pracownia  Hematologii I, Morfologia, badania hematologiczne
 • Pracownia Hematologii II, Badania układu krzepnięcia
 • Pracownia Chemii Klinicznej I, Metody spektrofotometryczne   
 • Pracownia Chemii Klinicznej II, Metody immunochemiczne
 • Pracownia Chemii Klinicznej III, Metody elektrochemiczne
 • Pracownia Analityki Ogólnej 
 • Pracownia Bakteriologii Ogólnej 
 • Pracownia Parazytologii 

Zakład Diagnostyki Obrazowej

Zakres działań zakładu w poszczególnych lokalizacjach

ul. Monte Cassino 18

Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej

– świadczy usługi dla pacjentów Szpitala oraz dla pacjentów ambulatoryjnych na podstawie skierowania w dni robocze od godziny 7:00 do 19:00,


Pracownia Tomografii Komputerowej

– świadczy usługi dla pacjentów Szpitala oraz dla pacjentów ambulatoryjnych na podstawie skierowania w dni robocze od godziny 7:00 do 19:00.


Pracownia Medycyny Nuklearnej

– >> Kliknij by poznać szczegóły << –


Pracownia Scyntygrafii

– >>Kliknij by poznać szczegóły <<


Pracownia Rezonansu Magnetycznego

– świadczy usługi wyłącznie dla pacjentów  hospitalizowanych w Szpitalu.

ul. Sportowa 6

Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej

– świadczy usługi dla pacjentów ambulatoryjnych na podstawie skierowania w dni robocze od godziny 7:00 do 19:00.


Pracownia Mammografii

– świadczy usługi dla pacjentów ambulatoryjnych na podstawie skierowania w dni robocze od godziny 7:00 do 14:00. 

Pracownia Mammografii wykonuje także bezpłatne badania bez skierowań w ramach  programu Profilaktyki Raka Piersi  dla kobiet w wieku 50-69 lat.


Pracownia USG

  – świadczy usługi dla pacjentów ambulatoryjnych na podstawie skierowania w dni robocze od godziny 7:00 do 14:00

Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi

Kierownik zakładu

Magdalena Mac-Sus

tel. (16) 677 53 10

Pracownia

tel. (16) 677 53 12

 

E-mail

serologia.przemysl@gmail.com

mmac-sus@wszp.pl

Bank Krwi

tel. (16) 677 53 11

Zakres działań pracowni

Pracownia świadczy usługi dla pacjentów:

 • hospitalizowanych w Szpitalu,
 • pacjentów ambulatoryjnych ze skierowaniem od lekarza i bez (badania płatne – >> Cennik <<) – od poniedziałku do soboty godzinach od 7:15 do 10:15.

Lokalizacja: ul. Monte Cassino 18

Do zadań Pracowni Serologii Transfuzjologicznej należy wykonanie badań:

 • grupa krwi  ABO i RhD oraz przeglądowe badanie na obecność  przeciwciał odpornościowych do antygenów krwinek czerwonych – badanie pojedyncze,
 • grupa krwi ABO i RhD oraz przeglądowe badanie na obecność  przeciwciał odpornościowych do antygenów krwinek czerwonych – badanie  podwójne do potwierdzenia grupy krwi,
 • próba zgodności serologicznej między biorcą i dawcami.
 • badania w kierunku konfliktu serologicznego między matką a noworodkiem,
 • badanie kwalifikujące do podania immunoglobuliny anty-RhD w ramach profilaktyki konfliktu serologicznego RhD,
 • BTA ( Bezpośredni Test Antyglobulinowy),
 • Oznaczenie fenotypu w układzie Rh i Kell,
 • wypisywane ” Identyfikacyjnej karty grupy krwi” – KREWKART.
 • Do zadań Banku Krwi należy:
 • składanie zamówień na krew i jej składniki w Ekspedycji RCKiK Rzeszów,
 • odbiór, przechowywanie i wydawanie krwi i jej składników na oddziały szpitala,
 • nadzór nad urządzeniami do przechowywania krwi i jej składników oraz sprzętu do rozmrażania osocza świeżo mrożonego,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej przychodów i rozchodów krwi i jej składników,
 • sporządzanie sprawozdań dotyczących zużycia krwi i jej składników.

W Pracowni zatrudnieni są diagności laboratoryjni z aktualnymi prawami do wykonania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej. Pracownicy regularnie uczestniczą w szkoleniach wewnętrznych oraz zewnętrznych, co przyczynia się do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz wpływa na jakość wykonywanych badań. 

Pracownia wyposażona jest w najnowocześniejszy analizator IH-500 firmy BioRad. Aparat pracuje w oparciu o metodę mikrokolumnową w żelu, która jest metodą dokładniejszą i czulszą od metody manualnej. Automatyzacja zmniejsza ryzyko wystąpienia błędu ludzkiego, podwyższa jakość i bezpieczeństwo badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej.

Zapewniamy całodobowe świadczenia dla pacjentów szpitalnych oraz wykonujemy badania dla pacjentów odpłatnie. Pracownia Serologii Transfuzjologicznej oferuje pacjentom, którzy posiadają podwójnie oznaczoną grupę krwi odpłatne wypisanie “Identyfikacyjnej karty grupy krwi”, potocznie zwanej KREWKARTĄ. Posiadanie takiej karty jest szczególnie ważne w skrajnych sytuacjach, gdy o  przeżyciu decydują minuty i dzięki, której można otrzymać krew ratującą życie. Każdy pobyt w szpitalu wiąże się z koniecznością oznaczenia grupy krwi, a posiadając taką krewkartę nie będzie już takiej potrzeby, a leczenie będzie natychmiastowe.

Pobieranie materiału do badań u osób ambulatoryjnych znajduje się w Bloku B  piętro I w Punkcie Pobrań przy Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologii od poniedziałku do soboty w godzinach od 07:15 do 10:15.

Cennik badań jest dostępny na stronie internetowej naszej placówki pod linkiem : Kliknij tutaj

Pracownia Medycyny Nuklearnej

Pracownia Medycyny Nuklearnej
Pracownia Medycyny Nuklearnej

Rejestracja

tel. (16) 677 52 49

 

Informacja o wpływie działalności Pracowni Medycyny Nuklearnej Wojewódzkiego szpitala im. Św. Ojca Pio  w Przemyślu na zdrowie ludzi i na środowisko oraz o wielkości i rodzaju uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska – zgodnie z art. 32 c ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1941 z późn. zm.)

 

Pracownia Medycyny Nuklearnej Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu stosuje źródła promieniotwórcze (zgodnie z wydanymi przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki zezwoleniami).

Stosowane źródła promieniotwórcze wykorzystywane są do zamierzonego podawania substancji promieniotwórczych pacjentom w celu medycznej diagnostyki, leczenia.

Działalność Pracowni Medycyny Nuklearnej Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu  nie ma wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko oraz nie powoduje uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska.

Zakres działań pracowni

Pracownia świadczy usługi dla pacjentów:

 • hospitalizowanych w Szpitalu,
 • pacjentów ambulatoryjnych ze skierowaniem od lekarza godzinach od 7:00 do 14:35.

Lokalizacja: ul. Monte Cassino 18

Rodzaje wykonywanych badań:

 • Terapia jodem promieniotwórczym Jod 131
 • Terapia paliatywna przerzutów nowotworowych do kości (Sr 89)
 • Synowektomia (Y90, Re186, Er169)
 • Terapia przerzutów do kości raka gruczołu krokowego (Ra 223)

Pracownia Scyntygrafii

Pracownia Scyntygrafii
Pracownia Scyntygrafii

Rejestracja

tel. (16) 677 52 49

 

Zakres działań pracowni

Pracownia świadczy usługi dla pacjentów:

 • hospitalizowanych w Szpitalu,
 • pacjentów ambulatoryjnych ze skierowaniem od lekarza godzinach od 7:00 do 14:35.

Lokalizacja: ul. Monte Cassino 18

Rodzaje wykonywanych badań :

 • Scyntygrafia tarczycy po podaniu technetu
 • Scyntygrafia przytarczyc
 • Scyntygrafia kości trójfazowa
 • Scyntygrafia kości całego ciała
 • Scyntygrafia statyczna wątroby
 • Renoscyntygrafia (dynamiczna scyntygrafia nerek)
 • Scyntygrafia nerek statyczna po podaniu DMSA
 • Scyntygrafia perfuzyjna płuc
 • Scyntygrafia perfuzyjna mięśnia sercowego w spoczynku i po wysiłku
 • Limfoscyntygrafia węzła wartowniczego
 • Scyntygrafia układu limfatycznego
 • Scyntygrafia receptorów somatostatynowych
 • Scyntygrafia miejsc krwawienia z przewodu pokarmowego

Pracownia Litotrypsji

Lokalizacja: ul. Monte Cassino 18

Pracownia świadczy usługi wyłącznie dla pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu w ramach pobytu jednodniowego.

Pracownia Endoskopowa

Lokalizacja: ul. Monte Cassino 18

Pracownia świadczy usługi dla pacjentów:

 • hospitalizowanych w Szpitalu
 • ambulatoryjnych na podstawie skierowania w dni robocze od godziny 7:30 do 15:00.

Pracownia Audiometryczna

Lokalizacja: ul. Sportowa 6

Pracownia świadczy usługi dla pacjentów ambulatoryjnych na podstawie skierowania w:  poniedziałek, środę, czwartek i piątek w godzinach od 7:30 do 14:30 oraz we wtorek w godzinach od 10:30 – 17:30.

Pracownia Spirometrii

Lokalizacja: ul. Sportowa 6

Pracownia świadczy usługi dla pacjentów ambulatoryjnych na podstawie skierowania w dni robocze od godziny 7:00 do 14:30.

Pracownia Hemodynamiki

Lokalizacja: ul. Monte Cassino 18

Pracownia świadczy usługi dla pacjentów:

 • hospitalizowanych w Szpitalu

Rodzaje wykonywanych badań:

 • koronaroplastyka
 • angioplastyka
 • wszczepianie rozruszników serca
 • ablacje
Dostępność