ŚWIĘTY OJCIEC PIO - ŻYCIORYS I GALERIA

Święty Ojciec Pio

(1887-1968)

Francesco Forgione – bo tak nazywał się święty – przyszedł na świat 25 maja 1887 r. w wielodzietnej, ubogiej wiejskiej rodzinie w miejscowości Pietrelcina we Włoszech.

Już od piątego roku życia miewał różnorakie wizje, zatapiając się w modlitwie i oddając rozmyślaniom o Bogu. W 1903 r. wybrał habit franciszkański Ojców Kapucynów przyjmując imię Pio. Siedem lat później, po odpowiednim przygotowaniu w zakonie oraz studiach otrzymał święcenia kapłańskie. Przełożeni skierowali go w roku 1916 do klasztoru w San Giovanni Rotondo przydzielając funkcję wychowawcy przygotowujących się do życia zakonnego młodych chłopców. Pozostał tam do końca swych ziemskich dni. To tam doświadczał wielu mistycznych uniesień. Po jednym z nich – 20 września 1918 r. otrzymał stygmaty będące w katolickiej teologii wyrazem i fizycznym rezultatem umiłowania Jezusa i Jego krzyża. Był zawsze skromny, rozmodlony, skory do pomocy, ciepły, serdeczny, a kiedy trzeba – to i stanowczy.

Największą wagę przywiązywał do modlitwy, bardzo wiele czasu poświęcał na posługę w konfesjonale, a sprawowane przez niego msze święte były wyrazem jego zjednoczenia z Panem. Można by powiedzieć, że ołtarz i konfesjonał były dwoma biegunami kapłańskiego życia Ojca Pio. Mówił o miłości do Boga, do Jezusa Ukrzyżowanego, Eucharystycznego. Zachęcał, aby uczestniczyć we Mszy św. i często się spowiadać. Zachęcał też do miłości Maryi, a modlitwa różańcowa była dla niego bardzo ważna. Cechowały go zdolności ponadnaturalne, za jego przyczyną dochodziło do wielu cudownych uzdrowień, umiał przewidywać przyszłość nieznanych mu ludzi.

Mając przez całe swe życie poważne problemy zdrowotne rozumiał jak mało kto, co to znaczy choroba i ludzkie cierpienie. Właśnie w trosce o ludzi chorych i cierpiących rozpoczął realizację budowy szpitala, jego otwarcie nastąpiło w roku 1925. Natomiast obecnie działający, nowoczesny „ Dom ulgi w cierpieniu” otwarty został w roku 1956. 22 września 1968 r. odprawił ostatnią mszę św. w swoim ziemskim życiu, zmarł następnego dnia. Nasz rodak – papież Jan Paweł II beatyfikował go 2 maja 1999 r., a trzy lata później – 16 czerwca 2002 r. ogłosił świętym.

Dostępność