Kierownictwo oddziału

Kierownik oddziału: Andrzej Organ

Pielęgniarka oddziałowa: Lucyna Dudziak-Mazur

Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej

Dane kontaktowe

Kierownik oddziału

tel. (16) 677 51 01

Gabinet lekarski

tel. (16) 677 51 03

      (16) 677 51 07

Sekretariat

tel. (16) 677 51 08

email: chirurgia@wszp.pl

Dyżurka pielęgniarek

tel. (16) 677 51 05

       (16) 677 51 04

Pielęgniarka oddziałowa

tel. (16) 677 51 02

Informacje ogólne

Leczenie schorzeń chirurgicznych:

 • diagnostyka ultrasonograficzna
 • gastroskopia, kolonoskopia, endoskopowa wsteczna cholangiopankreatografia,
 • badania dopplerowskie układu żylnego i tętniczego,
 • operacje chirurgiczne metodą laparoskopową i otwartą,
 • operacje wątroby, dróg żółciowych i śledziony,
 • operacje trzustki,
 • operacje żołądka, jelita cienkiego, grubego i odbytu łącznie z chorobami nowotrworowymi,
 • leczenie operacyjne schorzeń tarczycy łącznie z nowotworami
 • operacje przepuklin brzusznych,
 • operacje żylaków kończyn dolnych,
 • leczenie urazów wielonarządowych z możliwością zabezpieczenia pacjenta w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii z pododdziałem toksykologii,
 • leczenie odmy samoistnej i ropniaków opłucnej,
 • leczenie ostrych krwiaków nad i podtwardówkowych,
 • leczenie chorób naczyń obwodowych zachowawcze,
 • udzielanie konsultacji z zakresu chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej dla pacjentów innych oddziałów szpitala na zlecenie ordynatorów,
 • leczenie żywieniowe dojelitowe i pozajelitowe.

Kształcenie

 • staże specjalizacyjne i kierunkowe z zakresu chirurgii ogólnej,
 • organizowanie corocznej konferencji naukowej Podkarpackie Dni Onkologiczno-Chirurgiczne.

Opieka ambulatoryjna

 • przed i pooperacyjna w oparciu o specjalistyczną poradnię chirurgiczną, chirurgii onkologicznej i chorób piersi  obejmuje ona:
 1. kwalifikowanie i kierowanie chorych do leczenia operacyjnego,
 2. leczenie poszpitalne,
 3. małą chirurgię,
 4. diagnostykę przedoperacyjną chorób chirurgicznych w oparciu o współpracę z pracownią radiologiczną, pracownią endoskopową oraz laboratorium, ze szczególnym uwzględnieniem:
 5. ultrasonografii w tym biopsje pod kontrolą USG,
 6. tomografii komputerowej,
 7. rezonansu magnetycznego,
 8. badania pasażu przewodu pokarmowego,
 9. gastroskopii,
 10. kolonoskopii.
Dostępność