Kierownictwo oddziału

Kierownik oddziału: Ewa Serkis

Zastępca kierownika oddziału: Luiza Balicka Adamik

Pielęgniarka oddziałowa: Joanna Hnatyk

Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym

Dane kontaktowe

Kierownik oddziału

tel. (16) 677 54 00

Gabinet lekarski

(strona udarowa – lewa)

tel. (16) 677 54 01

Gabinet lekarski

(strona zachowawcza- prawa)

tel. (16) 677 54 33

Z-ca Kierownika

tel. (16) 677 54 40

 

Dyżurka pielęgniarek

(strona udarowa – lewa)

tel. (16) 677 54 05

Dyżurka pielęgniarek

(strona zachowawcza- prawa)

tel. (16) 677 54 36

Pielęgniarka oddziałowa

tel. (16) 677 54 03

Sala udarowa

tel. (16) 677 54 07

Sekretariat

tel. (16) 677 54 00

email:

Informacje ogólne

Oddział zajmuje się leczeniem chorób naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego /współpracuje

z CILUM w Rzeszowie/, chorób zwyrodnieniowych układu nerwowego, chorób nerwowo – mięśniowych, chorób zwyrodnieniowych kręgosłupa, padaczki, SM., bólów głowy i zespołów otępiennych.

Prowadzi programy

  • leczenia SM,
  • leczenia immunologlobulinami chorób nerwowo – mięśniowych,
  • leczenia spastyczności toksyną botulinową.

 

Posiada oddział udarowy z salą intensywnego nadzoru. 

Dostępność