Kierownictwo oddziału

Kierownik oddziału: Agnieszka Dawnis

Pielęgniarka oddziałowa: Renata Zawadzka

Oddział Okulistyczny

Dane kontaktowe

Kierownik oddziału

tel. (16) 677 53 91

Gabinet lekarski

tel. (16) 677 53 91

Sekretariat

tel. (16) 677 53 95

email:

Dyżurka pielęgniarek

tel. (16) 677 53 96

Pielęgniarka oddziałowa

tel. (16) 677 53 92

Informacje ogólne

Realizowane zabiegi i charakterystyka oddziału:

 

  • operacje zaćmy
  • jednoczasowe operacje jaskry i zaćmy z wszczepem soczewki wewnątrzgałkowej
  • witrektomia tylna, zabieg stosowany m.in. w przypadku otworu w plamce żółtej czy obrzęku plamki żółtej w przebiegu retinopatii cukrzycowej
  • operacje korekcji powiek
  • zabiegi w zakresie powiek, spojówek i rogówki
  • pourazowe zaopatrywanie ran w tym usuwanie ciał obcych wewnątrzgałkowych
  • diagnostyka angiograficzna chorób degeneracyjnych, zapalnych siatkówki i naczyniówki, chorób naczyniowych siatkówki, nowotworowych, tarczy nerwu wzrokowego
  • zabiegi przeciwjaskrowe – trabeculoplastyka kąta przesączenia (ALT)
  • udzielanie konsultacji z zakresu okulistyki dla pacjentów innych oddziałów szpitala 
Dostępność