Kierownictwo oddziału

Kierownik oddziału: Janusz Margański

Pielęgniarka oddziałowa: Małgorzata Kościuk

Oddział Otolaryngologii z Pododdziałem Laryngologii Dziecięcej

Dane kontaktowe

Kierownik oddziału

tel. (16) 677 51 30

Gabinet lekarski

tel. (16) 677 51 31 

     (16) 677 51 26

Sekretariat

tel. (16) 677 54 59

email:

Dyżurka pielęgniarek

tel. (16) 677 51 29

      (16) 677 51 27

Pielęgniarka oddziałowa

tel. (16) 677 51 25

Informacje ogólne

Oddział Otolaryngologii z Pododdziałem Laryngologii Dziecięcej ​udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu chorób uszu, nosa, gardła, krtani, nowotworów skóry głowy i szyi, chirurgii szczękowej i stomatologicznej.

 • leczenie zachowawcze i diagnostyka schorzeń w obrębie głowy i szyi o przebiegu ostrym i przewlekłym
 • diagnostyka audiologiczna i otoneurologiczna dzieci i dorosłych
 • diagnostyka, leczenie zachowawcze i operacyjne oraz obserwacja szpitalna chorych po urazach w obrębie szyi i głowy
 • leczenie operacyjne i diagnostyka inwazyjna dotycząca uszu (usuwanie guzów łagodnych z obszaru ucha zewnętrznego i zaopatrywanie przetok, korekcja małżowiny usznej, paracenteza oraz stały drenaż jamy bębenkowej, operacja w przebiegu przewlekłego zapalenia ucha)
 • leczenie operacyjne i diagnostyka inwazyjna dotycząca nosa (zaopatrywanie oraz leczenie operacyjne krwawień z nosa, usuwanie łagodnych guzów z nosa i diagnostyka inwazyjna guzów nosa o charakterze złośliwym, zamknięcie przetoki przedsionkowo-nosowej, punkcje i płukanie zatok przynosowych, punkcja zatok czołowych met. Becka, operacje zatok przynosowych z dostępu wewnętrznego i zewnętrznego, operacje powikłań oczodołowych i wewnątrzczaszkowych zapalenia zatok przynosowych, plastyka przegrody nosa, małżowin nosowych, korekcja całkowita czynnościowa nosa, zaopatrywanie operacyjne urazów przedniego dołu czaszkowego)
 • leczenie operacyjne i diagnostyka inwazyjna dotycząca jamy ustnej i gardła (usunięcie ślinianki podżuchwowej, operacje ślinianki przyusznej z zachowaniem n. twarzowego, usunięcie migdałka gardłowego, przycięcie lub wyłuszczenie migdałków podniebiennych, podcięcie wędzidełka, plastyka języka, usuwanie łagodnych guzów z obszaru jamy ustnej i gardła, nacięcie i drenaż ropni z tego obszaru, diagnostyka guzów z tego obszaru)
 • leczenie operacyjne i diagnostyka inwazyjna dotycząca krtani/tchawicy (ocena endoskopowa z ewentualnym pobraniem wycinków i oceną histopatologiczną, mikrolaryngoskopia met. Kleinsassera – usuwanie obrzęków, guzków, polipów, brodawczaków, tracheoskopia -bronchoskopia, tracheotomia, tracheostomia, mioplastyka przy porażeniu strun głosowych)
 • operacje torbieli i przetok szyi
 • diagnostyka schorzeń przełyku
 • leczenie urazów szczękowo-twarzowych, operacyjne i ortopedyczne leczenie złamań żuchwy, szczęki, kości jarzmowej
 • operacja zatok szczękowych i plastyka połączeń zatokowo-ustnych
 • leczenie powikłań poekstrakcyjnych (dłutowanie korzeni, leczenie krwawień)
 • leczenie chorób gruczołów ślinowych
 • przedprotetyczne zabiegi na wyrostku zębodołowym
 • diagnostyka onkologiczna w zakresie nowotworów jamy ustnej
 • inne zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej

 

Dyżury lekarskie pełnione są całodobowo zapewniając opiekę chorym w szpitalu i konsultując w ramach SOR. Pacjenci przyjmowani są w trybie planowym i w stanach nagłych. Rocznie hospitalizowanych jest około 1600 chorych z czego większość  jest leczona operacyjnie. Operujemy na Centralnym Bloku Operacyjnym 5 dni w tygodniu. Dzieci w trybie planowym operowane są po ukończeniu 3 roku życia. Wykonujemy podstawowe zabiegi z zakresu otolaryngologii i chirurgii szczękowej, do operacji guzów ślinianek przyusznych używamy neuromonitoringu. W przyszpitalnej Poradni Laryngologicznej i Foniatrycznej pracują lekarze zatrudnieni w Oddziale, co zapewnia kontynuację leczenia.

Dostępność