Kierownictwo oddziału

Kierownik oddziału:  Mirosław Liwak

Pielęgniarka oddziałowa:  Barbara Kasprzyk

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Dane kontaktowe

Kierownik oddziału

tel. (16) 677 50 21

Izba przyjęć

tel. (16) 677 50 19

Email: 

sor@wszp.pl

Pielęgniarka oddziałowa

tel. (16) 677 50 24

Informacje ogólne

 

I. Charakterystyka oddziału

 

1. Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) Wojewódzkiego Szpitala Im. Św. O. Pio w Przemyslu jest komórką organizacyjną szpitala i systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego zlokalizowaną na parterze Bloku C (wejście główne od strony podjazdu dla karetek) Wojewódzkiego Szpitala Im. Św. O. Pio w Przemyślu, ul. Monte Cassino 18.

 

2. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. Nr 237 poz. 1420):

Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

3. Zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410):

Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego definiuje się jako stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogorszenia zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia.

4. Świadczenia w SOR udzielane są całodobowo.

5. Nie obowiązuje rejonizacja (pomoc udzielana jest niezależnie od miejsca zamieszkania pacjenta i miejsca zdarzenia).

6. Do uzyskania pomocy medycznej w SOR nie jest wymagane skierowanie. Skierowanie do SOR nie ma mocy prawnej a pacjent traktowany jest jak pozostałe osoby zgłaszające sie bez skierowania.

 

7. SOR nie udziela świadczeń leżących w zakresie obowiązków lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub poradni specjalistycznej. Brak możliwości uzyskania w SOR:

– recepty na leki stosowane przewlekle;

– skierowania na konsultacje specjalistyczne i badania dodatkowe w stanach niebędących stanami nagłymi;

– zwolnienia lekarskiego, wniosku do ZUS, skierowania do sanatorium oraz innego zaświadczenia i druku medycznego nie związanego ze stanem nagłego zagrożenia zdrowotnego

 

– zmiany opatrunków, zdejmowania szwów, zdejmowania/wymiany gipsu, wymiany cewników
– podawania iniekcji zleconych przez lekarzy rodzinnych
– obdukcji sądowo-lekarskich.

Dostępność