Kierownictwo oddziału

Kierownik oddziału: Rafał Walczak 

Pielęgniarka oddziałowa: Agata Kochman

Oddział Urologiczny z Pododdziałem Urologii Onkologicznej

Dane kontaktowe

Kierownik oddziału

tel. (16) 677 51 33

Gabinet lekarski

tel. (16) 677 51 34, (16) 677 51 39

Sekretariat

tel. (16) 677 51 40

e-mail: urologia@wszp.pl

Dyżurka pielęgniarek

tel. (16) 677 51 38

Pielęgniarka oddziałowa

tel. (16) 677 51 35

Informacje ogólne

Oddział Urologiczny z Pododdziałem Urologii Onkologicznej posiada 36 łóżek, salę endoskopową, pracownię urodynamiczną, pracownię badań USG oraz pracownię ESWL (litotrypsji pozaustrojowej). 
Poradnia Urologiczna jest czynna codziennie. Na wyposażeniu jest nowoczesny aparat USG, tor wizyjny do badań cystoskopowych i sprzęt do drobnych zabiegów urologicznych i biopsji stercza (prostaty).
Wykonujemy pełen zakres zabiegów endoskopowych, onkologicznych, rekonstrukcyjnych w zakresie układu moczowego oraz wszczepienia sztucznych zwieraczy cewki moczowej u mężczyzn. 

We współpracy z onkologami jesteśmy aktualnie uczestnikiem wieloośrodkowego randomizowanego badania trzeciej fazy dotyczącego przedoperacyjnego leczenia miejscowo-zaawansowanego raka pęcherza moczowego:
“A Phase 3, Ranomized, Open-label Study to Evaluate Perioperative Enfortumab Vedotin Plus Pembrolizumab Versus Neoadjuvant Gemcitabine and Cisplatin-eligible Participants with Muscle-invasive Bladder Cancer”

Ściśle współpracujemy z lekarzami onkologami w zakresie diagnozowania i leczenia chorób nowotworowych (konsylia onkologiczne).

W szczególności wykonujemy zabiegi :

-radykalna prostatektomia (wycięcie gruczołu krokowego) laparoskopowa i otwarta
-radykalna cystektomia (wycięcie pęcherza moczowego)
-radykalna nefrektomia (wycięcie nerki)
-orchidektomia (wycięcie jądra)
-operacje laparoskopowe torbieli nerek, kamicy moczowodowej, zwężeń podmiedniczkowych moczowodów, raka gruczołu krokowego.
-pełen zakres zabiegów endourologicznych w kamicy moczowej z zastosowaniem lasera: cystolitotrypsja, URSL, RIRS, PCNL, mini-PCNL.
-zabiegi endourologiczne dolnych dróg moczowych: TURP, TURP bipolarny; TURBT, TURBT bipolarny, PDD (diagnostyka fotodynamiczna).
-operacje nawrotowych zwężeń cewki moczowej z zastosowaniem błony śluzowej policzka
-wszczepienie sztucznego zwieracza cewki moczowej u mężczyzn AMS 800.


Dostępność