Kierownictwo oddziału

Kierownik oddziału: Anna Surmiak

Pielęgniarka oddziałowa: Marzena Piekarska

Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii

Dane kontaktowe

Kierownik oddziału

tel. (16) 677 51 90

Gabinet lekarski

tel. (16) 677 51 92

Sekretariat

tel. (16) 677 50 95

email: interna@wszp.pl

Dyżurka pielęgniarek

tel. (16) 677 50 96

Pielęgniarka oddziałowa

tel. (16) 677 51 91

Informacje ogólne

Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem

w zakresie:

 • diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego
 • diagnostyka i leczenie chorób serca i układu krążenia
 • diagnostyka i leczenie chorób układu oddechowego
 • diagnostyka i leczenie chorób układu moczowego
 • diagnostyka i leczenie schorzeń endokrynologicznych
 • diagnostyka i leczenie schorzeń układu pokarmowego
 • diagnostyka i leczenie zatruć substancjami chemicznymi
 • diagnostyka i leczenia chorób hematologicznych
 • ponadto prowadzi się diagnostykę i leczenie zaburzeń przemiany materii

(np. cukrzyca, zaburzenia lipidowe, zaburzenia wodno-elektrolitowe).

 • realizujemy program lekowy z choroby Gauchera

W zakresie badań diagnostycznych wykonywane są :

 • gastroskopie
 • rektoskopię
 • kolonoskopie z polipectomiami
 • testy urazowe na obecność infekcji HP
 • sondy diagnostyczne żołądkowe i dwunastnicze
 • punkcje diagnostyczne i terapeutyczne jamy otrzewnowej i opłucnej
 • punkcje cienkoigłowe szpiku kostnego oraz trepanobiopsje
 • lekarze oddziału wykonują konsultacje specjalistyczne dla wszystkich oddziałów szpitalnych

 

Oddział posiada własną aparaturę diagnostyczną :

 • elektrokardiografy
 • ultrasonograf
 • aparat do laseroterapi
 • zestaw do 24 godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego metodą Holtera

Badania wykonują i inerpretują lekarze zatrudnieni w oddziale.

Dostępność