Kierownictwo oddziału

Kierownik oddziału: Piotr Szremski

Pielęgniarka oddziałowa: Renata Kazura

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Dane kontaktowe

Kierownik oddziału

tel. (16) 677 51 70

Gabinet lekarski

tel. (16) 677 51 73

Sekretariat

tel. (16) 677 51 72

e-mail: ortopedia@wszp.pl

Dyżurka pielęgniarek

tel. (16) 677 51 77

Pielęgniarka oddziałowa

tel. (16) 677 51 75

Informacje ogólne

Zadania Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Wojewódzkiego Szpitala im. Św Ojca Pio w Przemyślu:

 • diagnostyka USG
 • diagnostyka artroskopowa
 • leczenie zmian urazowych kończyn górnych, dolnych (m.in. z zastosowaniem gwoździ śródszpikowych ryglowanych)
 • leczenie zmian urazowych miednicy, głowy, kręgosłupa piersiowego, szyjnego i lędźwiowo-krzyżowego
 • amputacje
 • leczenie zmian zwyrodnieniowo-zniekształcających narządu ruchu (m.in. przy użyciu endoprotez)
 • leczenie powikłań pourazowych narządu ruchu
 • leczenie schorzeń tkanek miękkich
 • leczenie schorzeń reumatoidalnych
 • leczenie ostrych i przewlekłych stanów zapalnych kości, stawów, tkanek miękkich
 • leczenie nabytych wad układu narządu ruchu
 • leczenie dzieci z wadami w przebiegu mózgowego porażenia dziecięcego, przepukliny oponowo-rdzeniowej
 • leczenie wybranych chorób wrodzonych układu narządu ruchu
 • udzielanie konsultacji z zakresu ortopedii dla pacjentów innych oddziałów szpitala na zlecenie ordynatorów
 • stała współpraca z oddziałami chirurgicznymi i urazowo-ortopedycznymi, klinikami i ośrodkami badawczymi
 • współpraca z ośrodkami rehabilitacyjnymi
Dostępność