ZASADY ODWIEDZIN

Decyzję o odwiedzinach chorych podejmują Kierownicy poszczególnych Oddziałów Szpitalnych.

Kierownicy oddziałów, w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej, mogą podjąć decyzję o ograniczeniach w zakresie odwiedzin chorych w oddziale.

Ustalono podstawowe zasady, które powinny być bezwzględnie przestrzegane podczas odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych:

 • Odwiedziny chorych odbywają się w godzinach wyznaczonych przez Kierownika oddziału, tak aby nie kolidowały z postepowaniem diagnostyczno-terapeutycznym.
 • Jednoczasowo dopuszcza się odwiedziny jednej osoby bliskiej u jednego pacjenta.
 • W jednej sali chorych może przebywać tylko jedna osoba odwiedzająca.
 • Osoba odwiedzająca powinna być bezwzględnie zdrowa, bez objawów chorobowych tj; katar, kaszel, podwyższona temperatura ciała,
 • Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do higieny rąk przed i po odwiedzinach.
 • Osoba odwiedzająca (zawsze) i odwiedzana (jeśli jest to ze względów medycznych możliwe) w czasie odwiedzin są zobowiązane do założenia maski medycznej na usta i nos.

W Oddziałach dla Dorosłych:

 1. Odwiedziny chorych w oddziałach odbywają się w porze dziennej, nie dłużej niż do godziny 21.00.
 2. Odwiedziny w godzinach nocnych tj. między godz. 21.00 – 6.00 mogą odbywać się tylko za zgodą Kierownika lub lekarza dyżurnego.
 3. Odwiedziny nie mogą utrudniać procesu leczenia przyjętego dla danego chorego.
 4. Informacji o stanie zdrowia pacjenta udziela Kierownik zgodnie z regulaminem obowiązującym w oddziale lub lekarz dyżurny w szczególnych przypadkach.
 5. Na terenie Szpitala obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz zakaz spożywania alkoholu.
 6. Odwiedzającymi pacjentów w Oddziałach nie powinny być dzieci do lat pięciu.

W Oddziałach Dziecięcych:

 1. Odwiedziny odbywają się w porze dziennej, nie dłużej niż do godziny 22.00.
 2. Dziecko pozostające w Oddziale ma prawo do obecności przy nim jednego z rodziców lub stałego opiekuna.
 3. Odwiedzający zobowiązani są do pozostawiania wierzchniej odzieży w szatni.
 4. Dzieciom do lat pięciu nie zezwala się na przebywanie w oddziale jako odwiedzającym.
 5. Zabawki przyniesione dzieciom powinny być łatwo zmywalne i bezpieczne dla dzieci.
 6. Dożywianie dzieci w oddziale jest dozwolone po wcześniejszej konsultacji z personelem medycznym.
 7. Rodzice odwiedzający nie mogą wchodzić do pomieszczeń zabiegowych i do kuchni oddziałowej.
 8. Osoba opiekująca się dzieckiem może uczestniczyć w procesie pielęgnacji tylko i wyłącznie swojego dziecka tj. przewijanie, mycie, karmienie, jeżeli pozwala na to stan zdrowia dziecka.
 9. Ze względów epidemiologicznych nie zezwala się rodzicom na sprawowanie opieki nad innym dzieckiem.
 10. Na terenie Szpitala obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 11. Rodzice, opiekunowie i odwiedzający – w trakcie odwiedzin powinni być: zdrowi, czyści i bez wpływu alkoholu.
 12. Rodzice mogą spożywać własne posiłki wyłącznie w pomieszczeniu do tego przeznaczonym.
 13. Wszelkie niepokojące objawy chorobowe zaobserwowane przez osobę opiekującą się dzieckiem – należy zgłosić lekarzowi lub pielęgniarce dyżurnej.
 14. Informacji o stanie zdrowia pacjenta udziela Kierownik Oddziału, lekarz prowadzący lub lekarz dyżurny.

W Oddziałach dla Dorosłych:

 1. Odwiedziny chorych w oddziałach odbywają się w porze dziennej, nie dłużej niż do godziny 21.00.
 2. Odwiedziny w godzinach nocnych tj. między godz. 21.00 – 6.00 mogą odbywać się tylko za zgodą Ordynatora lub lekarza dyżurnego.
 3. Odwiedziny nie mogą utrudniać procesu leczenia przyjętego dla danego chorego.
 4. Informacji o stanie zdrowia pacjenta udziela Ordynator zgodnie z regulaminem obowiązującym w oddziale lub lekarz dyżurny w szczególnych przypadkach.
 5. Na terenie Szpitala obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz zakaz spożywania alkoholu.
 6. Odwiedzającymi pacjentów w Oddziałach nie powinny być dzieci do lat pięciu.

W Oddziałach Dziecięcych:

 1. Odwiedziny odbywają się w porze dziennej, nie dłużej niż do godziny 22.00.
 2. Dziecko pozostające w Oddziale ma prawo do obecności przy nim jednego z rodziców lub stałego opiekuna.
 3. Odwiedzający zobowiązani są do pozostawiania wierzchniej odzieży w szatni.
 4. Dzieciom do lat pięciu nie zezwala się na przebywanie w oddziale jako odwiedzającym.
 5. Zabawki przyniesione dzieciom powinny być łatwo zmywalne i bezpieczne dla dzieci.
 6. Dożywianie dzieci w oddziale jest dozwolone po wcześniejszej konsultacji z personelem medycznym.
 7. Rodzice odwiedzający nie mogą wchodzić do pomieszczeń zabiegowych i do kuchni oddziałowej.
 8. Osoba opiekująca się dzieckiem może uczestniczyć w procesie pielęgnacji tylko i wyłącznie swojego dziecka tj. przewijanie, mycie, karmienie, jeżeli pozwala na to stan zdrowia dziecka.
 9. Ze względów epidemiologicznych nie zezwala się rodzicom na sprawowanie opieki nad innym dzieckiem.
 10. Na terenie Szpitala obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 11. Rodzice, opiekunowie i odwiedzający – w trakcie odwiedzin powinni być: zdrowi, czyści i bez wpływu alkoholu.
 12. Rodzice mogą spożywać własne posiłki wyłącznie w pomieszczeniu do tego przeznaczonym.
 13. Wszelkie niepokojące objawy chorobowe zaobserwowane przez osobę opiekującą się dzieckiem – należy zgłosić lekarzowi lub pielęgniarce dyżurnej.
 14. Informacji o stanie zdrowia pacjenta udziela Ordynator Oddziału, lekarz prowadzący lub lekarz dyżurny.
Dostępność